ASCENSORES FONT, S.L.

Inici Empresa Serveis ProductesContacte

 

 

 motor  panel

Serveis

En Ascensores Font, oferim una àmplia gama de serveis, assegurant sempre la qualitat i seguretat:

 

 • Muntatge d’ascensors i altres productes elevadors en obra nova. (Edificis d’habitatges, naus industrials...).
 • Muntatge d’ascensors en edificis sense ascensor.
 • Manteniment d’ascensors, sigui quin sigui el fabricant.
 • Manteniment de plataformes i cadires.
 • Reparacions.
 • Rehabilitacions.
 • Reformes dels aparells (actes).

 

Muntatge Obra Nova

Estudiem de forma detallada i personal, les característiques de l’edifici i les necessitats. Els assessorem sobre el producte, i els oferim just el que necessiten amb un preu a la seva mida.

Garantim una perfecta instal.lació i el compliment de la normativa vigent.

 

Muntatge en Edificis sense Ascensor

Estudiarem la millor forma per a realitzar la instal.lació del seu ascensor o plataforma, ja sigui a través del pati de llum, del buit de l’escala... garantint una perfecta instal.lació.

 

Manteniment

Ascensores Font, els ofereix dues modalitats de manteniment:

 

Manteniment Parcial:

 

 • Revisions mensuals i periòdiques del seus ascensors.
 • Subministrament per la nostra banda, de tots els elements i materials per al servei, tals com olis, grasses, eines especials, pintures i útils de neteja, a més dels productes específics per a cada model d’ascensor.
 • Atenció de totes les avaries a la instal.lació durant tots els dies laborables de la nostra jornada de dilluns a divendres.
 • Les reparacions en les que sigui necessari el canvi de material, es facturarà a part, comunicant amb antelació a la propietat, per tal que ho aprovin i es procedeixi a la posterior actuació.

 

Manteniment Complert:

 

Aquesta modalitat, inclou lo mateix que el manteniment parcial, amb la diferencia que les reparacions estan incloses, tant el material, com la mà d’obra.  

 

 

Sigui quin sigui el tipus de manteniment escollit, en Ascensores Font, ens comprometem amb els nostres clients, oferint sempre el millor servei, i adquirint els següents compromisos:

 

- Pla de Manteniment Programat (MDP), que divideix els treballs en funció de la seva prioritat, repartint les tasques entre les diferents revisions en funció de cada tipus d’aparell.

 

- L’anàlisi de cada ascensor per part dels nostres tècnics, que li garanteix un servei exclusiu per adaptar-nos a cada instal.lació d’un mode personal. D’aquesta forma, s’eviten els possibles problemes que pot donar l’instal.lació i anticipar-nos a la seva aparició.

 

- A més a més, Ascensores Font, els ofereix un servei 24 hores, els 7 dies de la setmana, 365 dies a l’any, per rescatar persones atrapades dins l’ascensor.

.

Reparacions

Realitzem tot tipus de reparacions per a qualsevol ascensor o elevador, garantint, després de la nostra intervenció, el seu correcte funcionament.

 

Rehabilitacions i Reformes

Som especialistes en la reforma i actualització d’ascensors antics. Adaptem els aparells a les noves normatives exigides pels òrgans de l’administració competent. .


 
Copyright © 2009 Ascensores Font, S.L.